Guangming Online> Editor’s Pick

Night view of Yuyuan Garden in Shanghai

CHINA-SHANGHAI-YUYUAN GARDEN-NIGHT VIEW (CN)

People visit Yuyuan Garden at night in east China's Shanghai, Oct. 27, 2019. (Xinhua/Liu Ying)

[ Editor: WPY ]
?